PROGRAM  Jaro 2024

Všechna představení se konají

 v neděli a začínáme ve 14.30. 


Vstupné 50,-Kč